Så går ett samtal till

Bedömningssamtal

Inledningsvis träffas vi 1-3 gånger för bedömning, varje samtalssession pågår i cirka 45 minuter. Du får då beskriva dina svårigheter och vad du vill arbeta med. Känns det bra och du vill fortsätta lägger vi gemensamt upp en plan för vad vi ska arbeta med och ungefär hur många sessioner som behövs.


Antal gånger

Någonstans mellan 5-20 st sessioner är vanligt i en behandling, men det kan även bli fler beroende på problematik. I terapin arbetar vi ihop i ett team, där jag har kunskap om terapi och du om dig själv! Under terapin kommer du att få arbeta med olika så kallade hemuppgifter, där du mellan sessionerna arbetar med olika uppgifter i din vardag. I slutet av terapin kommer vi att arbeta med en plan för hur du på egen hand ska arbeta vidare för att vidmakthålla det du har åstadkommit i terapin, men även hur du kan hantera eventunella kommande svårigheter och bakslag.


Det här kan du få hjälp med 

Hos mig kan du exempelvis få hjälp med:

 • Depression

 • Fobier

 • Hälsoångest

 • Krisstöd

 • PMS/ PMDS

 • Stress/ utmattningsproblematik

 • Sömnsvårigheter

 • Trauma/ PTSD

 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Ångest
 • Ätstörningar


Skulle min bedömning vara att du behöver annan hjälp än vad jag kan ge, hjälper jag dig med vart du kan vända dig och vid behov att skicka remiss. 


Pris 

1 200 kr/samtal 


Avbokningspolicy

Samtal som avbokas senare än 24 timmar innan bokad tid samt uteblivet besök debiteras enligt gällande samtalstaxa.