Cecilia Stavegård


Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut


Jag är beteendevetare med en kandidatexamen i psykologi, legitimerad psykoterapeut i KBT och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag har även en magisterexamen i psykoterapi. Jag har över 15 års erfarenhet av behandling, stödjande och vägledande samtal.


Min erfarenhet


Jag arbetade under flera år på olika skolor som skolkurator från f-klass till åk 9. Har även under en period arbetat på ett boende för barn med autism.


Under 9 års tid arbetade jag inom specialistpsykiatrin på en ätstörningsklinik i Stockholm. Jag har arbetat både med barn, ungdomar och vuxna med anorexi, bulimi, hetsätningsstörning och andra ätstörningar. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med Fairburns KBT-E manual vid ätstörningar och var med när vi utvecklade det konceptet på enheten.


Därefter har jag arbetat inom primärvården (vårdcentral) med psykisk ohälsa och har arbetat med behandlingar av depression, ångest, stress/ utmattning, tvång, ätstörning, relationsproblem och krissituationer.


Jag har även flera års erfarenhet från att ha arbetat med samtalsstöd inom företagshälsovård.

Under 2022 och 2023 gick jag en utbildning i metakognitiv terapi och är nu MCT-terapeut, nivå 1.


Jag har erfarenhet av att arbeta med terapi på mottagning över video och chatt.


Välkommen till mig!


Kontakta mig för samtal


Jag samarbetar med


Blyth Terapier

Erica Blyth är beteendevetare och leg. psykoterapeut och erbjuder psykoterapi i centrala Stockholm och Uppsala. Erica har specialistkompetens inom idrottspsykologi, familjebehandling och parterapi. Hon håller även i terapi på engelska.

unsplash