jag erbjuder kbt, mct och stödsamtal

KBT


KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det är en behandlingsform som är förankrad i forskning. I en KBT-terapi ligger mycket fokus på hur man har det nu och hur man vill ha det framåt, även om hänsyn också tas till ens historia.


I KBT kartlägger man hur ens tankar, beteenden och känslor hänger ihop och hur man sedan kan förändra och påverka det som man inte tycker fungerar bra.


MCT


MCT står får metakognitiv terapi. Den är transdiagnostiskt vilket betyder att man kan använda MCT för att ge effektiv behandling för flera diagnoser, den är alltså inte diagnosstyrd.


I MCT tänker man att det är en överdriven upptagenhet av tankar, känslor och andra upplevelser som leder till de psykologiska besvären. I behandlingen får man lära sig nya sätt att hantera och ”svara” på jobbiga tankar, ångest och obehag.


 MCT har visat sig vara väldigt effektivt vid ångest, depression och PTSD. Det är också en av få behandlingar som man kan arbeta med PTSD utan att jobba med exponering.

Stödsamtal


Ibland kan man ha behov av att prata av sig om saker som har hänt och få nya perspektiv på det. I stödsamtal jobbar man inte lika strukturerat som i KBT och MCT. I en akut kris brukar stödsamtal rekommenderas.


I stödsamtal är fokus på att få direkt och praktiskt stöd för att hantera den aktuella situationen här och nu.unsplash